Sudski sovet rm

Posted on: Apr, 17 2014 04:34:22 | Views:1 x

Monitoring na sudski postapki sudot e sostaven od sovet koj go so~inuvaat pet sudii za krivi~ni dela zakonik na RM spored koj dokolku telesnata povreda ili {MONITORING NA SUDSKI POSTAPKI - Human Rights House}.
  Download  

ЗАКОН ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1 i. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ {ЗАКОН ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА }.
  Download  

1 Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате- {Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 }.
  Download  

REPUBLI^KIOT SUDSKI SOVET KONE^EN IZVE rekontrukcija (finansirana od strana na Carinskata uprava na RM). - Sovet da vospostavi evidencija i izvr{i popis na primena {REPUBLIKA MAKEDONIJA DR@AVEN ZAVOD ZA REVIZIJA Br. DO }.
  Download  

Судскиот совет на Република Македонија, согласно со член 64 од Законот за Судски совет, на {IZVESTAJ ZA RABOTATA NA SSRM 2008 godina ver1}.
  Download  

105.Sudski sovet (izbor, sostav, organizacija i delokrug na rabotata, spsored Ustavot na RM i Zakonot za sudski sovet); 106.Predlagawe,izbor i razre {OP[TESTVENO UREDUVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA, USTAVNO }.
  Download  

"Slu`beniot vesnik na RM" vo koj e objaveno postavuvaweto; RABOTA NA SUDSKI SOVET I SUDIJA POEDINEC . 1. Red na postapuvawe po predmetite ^len 134 . {REPUBLIKA MAKEDONIJA MINISTERSTVOTO ZA PRAVDA}.
  Download