Poreska uprava obrasci

Posted on: Apr, 20 2014 05:47:20 | Views:1 x

Title: Dodatni list uz Obrazac 1102 Author: Tihomir Budic Subject: Poreska uprava Republike Srpske Created Date: 1/20/2007 11:30:46 {1102 6 – a ˘ˇ - Пореска Управа }.
  Download  

Title: Poreska prijava za registrovano oruzje Author: Poreska uprava Republike Srpske Subject: Elektronski obrazac Created Date: 1/16/2004 11:46:26 {Poreska prijava za registrovano oruzje - Пореска }.
  Download  

Ziro racun isplatioca _____ - PORESKA UPRAVA - Sifra delatnosti PORESKA PRIJAVA O OBRACUNATOM POREZU NA ZARADE IZ CL. 13, 14, I 17. ZAKONA {PORESKA PRIJAVA O OBRACUNATOM POREZU NA ZARADE IZ CL. 13 }.
  Download  

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE PORESKA UPRAVA Organizaciona jedinica _____ Obrazac PPP POJEDINA^NA PORESKA PRIJAVA {MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE Obrazac PPP PORESKA }.
  Download  

_____ - poreska uprava - _____ _____ _____ poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade za mesec _____ {PORESKA PRIJAVA O OBRACUNATIM I PLACENIM DOPRINOSIMA ZA }.
  Download  

Title: Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na zarade - obrazac PP OPJ Author: UVRA.net Subject: Obrasci Republike Srbije - obrazac PP OPJ, poreska prijava {PORESKA PRIJAVA O OBRA^UNATOM I PLA]ENOM POREZU NA ZARADE}.
  Download  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона {PP OPJ 1 - Paragraf Lex | Elektronska pravna baza | Online }.
  Download