Pdv obveznici

Posted on: Apr, 17 2014 12:32:41 | Views:2 x

PDV na isporuke licima koja nisu registrovani PDV obveznici u: Federaciji BiH Republici Srpskoj Iznos PDV-a za uplatu/povrat 80 Obilježite sa "X" ako želite povrat {P PDV PRIJAVA -BA - Uprava za indirektno/neizravno }.
  Download  

PDV po ovom zakonu i obveznici PDV imaju pravo na odbitak tog poreza srazmerno izvršenom prometu, stim što po toj osnovi nemaju pravo na povraćaj PDV. {Zakon o porezu na dodatu vrijednost - Monte Adria Broker }.
  Download  

Lica koja su obveznici PDV u skladu sa ovim zakonom dužna su da na dan 31. decembra 2004. godine izvrše popis novoizgrađenih građevinskih objekata i {ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST - Naslovna}.
  Download  

Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: Zakon o PDV), a isti će se Registrovani obveznici za PDV koji su navedeni u članu 17. i 18. {Pravilnik o registraciji obveznika PDV - a}.
  Download  

- stranom poreznom obvezniku koji isporučuje dobra osobama koje nisu obveznici plaćanja PDV-a na stjecanje i prešao je prag isporuke u iznosu od 270.000,00 kuna ili je {REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA }.
  Download  

obrazac p-pdv ministarstvo financija porezna uprava podru ni ured: _____ ispostava: _____ prijava u registar obveznika poreza na dodanu {PRIJAVA U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST}.
  Download  

Investitori, registrovani PDV obveznici, republički i pokrajinski organi, organi lokalne samouprave i druga pravna lica osnovana u cilju obavljanja poslova {mailing leitner serbia - LeitnerLeitner Srbija }.
  Download