Obrazac pp opj 1

Posted on: Apr, 19 2014 20:07:42 | Views:1 x

ПП ОПЈ-1 . Исплатилац _____ Седиште исплатиоца _____ (адреса и општина исплатиоца) ПИБ PP OPJ 1 Author {PP OPJ 1 - Paragraf Lex | Elektronska pravna baza | Online }.
  Download  

Title: Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na zarade iznad neoporezivog iznosa - obrazac PP OPJ-1 Author: UVRA.net Subject: Obrasci Republike Srbije {Obrasci Republike Srbije - obrazac PP OPJ - 1 , poreska }.
  Download  

PP OPJ-3 Isplatilac 1. 2. 3. 4. I PRIHODI OD KAPITALA - KAMATA 1. Oporezivi prihod – ostvarena kamata ( član 63. stav 1. Zakona) 2. Porez na {PP OPJ-3 PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM }.
  Download  

1. запослени 2. PP OPJ-6 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode {ПП ОПЈ -6 - ICARUS doo - Knjigovodstvene usluge }.
  Download  

PP OPJ 61.106 1 2 3 4 Poresku prijavu u Poreskoj upravi kontrolisali ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA 6 1 2009 Matični broj Obrazac - PP OPJ Author: mdraca Created Date: {PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA ZARADE}.
  Download  

1. _____ 2. _____ Title: ПП ОПЈ-4 Author: Poreska uprava Created Date: 2/3/2005 12:52:42 PM {ПП ОПЈ-4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА }.
  Download  

Умањење обрачунатог пореза по основу новозапослених радника (6.1 + 6.2 + 6.3) 6.1. PP OPJ Author: {ПП ОПЈ - Paragraf Lex | Elektronska pravna baza }.
  Download