Nz 1 obrazac

Posted on: Apr, 14 2014 22:57:23 | Views:2 x

NZ-1 Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada NAZIV ORGANIZACIJE (POSLODAVCA) _____ BROJ ŽIRO-RAČUNA _____ {NZ-1 Spisak obra.unatih naknada zarada i isplata naknada.d.}.
  Download  

1) На овом обрасцу врши се обрачун накнада зарада и исплата накнада корисницима којима NZ-1 {Obrazac NZ-1 Spisak - Paragraf Lex | Elektronska pravna }.
  Download  

Title: Obrazac NZ-3 - Evidencioni list o isplaćenim naknadama zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi {Obrazac NZ -3 - Evidencioni list o isplaćenim naknadama }.
  Download  

1 2 3 4 5 6 (3+4+5) УКУПНО ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ _____ НАПОМЕНА Obrazac NZ-3 Author: Ekspert Created Date: {Obrazac NZ-3 - Cekos in - ekonomsko pravni konsalting }.
  Download  

- увећана зарада запосленог из члана 108. тачка 1.,2. и 3. Закона о раду {Образац ОЗ - 7 - Poslovno Udruženje Vlasnika }.
  Download  

VI.1.a. - Obrazac punomoci -BiH - 04062010 P U N O M O Ć Ja, _____, rođen-a _____, u_____ (ime i prezime {nosilac pasoša/lične karte: izdane: od strane:}.
  Download  

VI.1.b. - Obrazac izjave - BiH - 04062010 И З Ј А В А Ја, _____, рођен-а _____, у_____ (име и презиме {VI.1.b. - Obrazac izjave - BiH - 04062010}.
  Download